องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 


 

  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผู้...
   

วันที่ 21 กันยายน 2566กองสวัสดิการสังคม อบต.กุดจอก จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับส...

  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ บำร...
   
  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประ...
   

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566กองสวัสดิการสังคม อบต.กุดจอก ได้จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุม...

  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
    วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 นำโดย นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายก อบต.กุดจอก ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครท้อ...
 
อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
ปริยัติสดใส ห่างไกลควันบุหรี่
โครงการถังขยะเปืยกลดโลกร้อน
 


 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560