องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 

 

 


  ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕...
   

ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้...

  กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ อบต.กุดจอก
   

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ อบต.กุดจอก

  ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
   

โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกซึ่งออก...

  กิจกรรมเก็บขยะมีพิษและขยะอันตราย ภายในหมู่บ้าน
   

กิจกรรมเก็บขยะมีพิษและขยะอันตราย ภายในหมู่บ้านตำบลกุดจอก ในวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.กุดจอก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 


 
วิธีนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ Reuse
14 วิจัยตรงจุด หยุดปัญหา ถังหมักขยะอินทรีย์ ทำง่ายมีปุ๋ยไว้ใช้เอง 3 นาที
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560