องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 

 

 


  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก( ๒๖ มิถุนายน)ประจำปี ...
   

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก( ๒๖ มิถุนายน)ประจำปี ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์...

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้ง...
   

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาค...

  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอ...
   

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก นำโดยพันจ่าเอกธัญพิสิ...

  รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในบ้านแล...
   

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ร่วมกับอสม. ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพ... 
หมู่เฮาชาวอีสานโฮมใจไปเลือกตั้ง
การกำจัดของเสียตามหลัก 3Rs
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560