องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]24
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกประจำปี ๒๕๖๔(รอบ ๖ เดือน) [ 2 เม.ย. 2564 ]49
3 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 1 ก.ค. 2563 ]22
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]24
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]23