องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก) [ 1 เม.ย. 2565 ]25
2 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]21
3 รายงานผลดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๖ เดือนแรก) [ 31 มี.ค. 2563 ]51
4 รายงานผลดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 4 มิ.ย. 2562 ]21
5 สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]20