องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]2
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]7
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2566 ]9
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือน พ.ย.๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]11
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ [ 4 พ.ย. 2565 ]14
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ ของอบต.กุดจอก ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]25
7 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) [ 3 ต.ค. 2565 ]9
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.ย. 2565 ]22
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]23
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ [ 4 ก.ค. 2565 ]22
11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 15 มิ.ย. 2565 ]25
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ [ 6 พ.ค. 2565 ]27
13 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) [ 7 เม.ย. 2565 ]24
14 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]24
15 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]25
16 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.พ. 2565 ]27
17 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2565 ]23
18 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 1 ธ.ค. 2564 ]24
19 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]23
20 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน -๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) [ 4 ต.ค. 2564 ]27
 
หน้า 1|2|3