องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.ย. 2565 ]8
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]14
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ [ 4 ก.ค. 2565 ]13
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 15 มิ.ย. 2565 ]40
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ [ 6 พ.ค. 2565 ]53
6 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) [ 7 เม.ย. 2565 ]61
7 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]62
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]55
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.พ. 2565 ]56
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2565 ]58
11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 1 ธ.ค. 2564 ]56
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]63
13 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน -๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) [ 4 ต.ค. 2564 ]56
14 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการอบต.กุดจอก ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]53
15 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ [ 1 ก.ย. 2564 ]57
16 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 2 ส.ค. 2564 ]55
17 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]52
18 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 7 มิ.ย. 2564 ]55
19 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ [ 5 พ.ค. 2564 ]53
20 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ของ อบต.กุดจอก รอบ ๖ เดือนแรก( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) [ 2 เม.ย. 2564 ]53
 
หน้า 1|2