องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ก.พ. 2566 ]18
2 ขอเชิญประชุมสภาสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 2 พ.ย. 2565 ]32
3 เชิญประชุมสภาสมัยที่ ๓ คั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 ส.ค. 2565 ]34
4 ประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 2 ส.ค. 2565 ]23
5 ประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]24
6 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]73
7 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2565 ]34
8 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ [ 3 ส.ค. 2564 ]47
9 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2563 ]27
10 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 ส.ค. 2563 ]48
11 ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 15 มิ.ย. 2563 ]28
12 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 5 พ.ค. 2563 ]27
13 เชิญประชุมสภาสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 5 พ.ค. 2563 ]47
14 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 5 ก.พ. 2563 ]30
15 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 8 พ.ย. 2562 ]25
16 ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 17 ต.ค. 2562 ]27
17 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2562 ]55
18 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 30 ก.ค. 2562 ]24
19 ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 ]54
20 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 10 พ.ค. 2562 ]48
 
หน้า 1|2