องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญประชุมสภาสมัยที่ ๓ คั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 ส.ค. 2565 ]17
2 ประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 2 ส.ค. 2565 ]23
3 ประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]56
4 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]76
5 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2565 ]61
6 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ [ 3 ส.ค. 2564 ]59
7 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2563 ]50
8 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 ส.ค. 2563 ]59
9 ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 15 มิ.ย. 2563 ]54
10 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 5 พ.ค. 2563 ]56
11 เชิญประชุมสภาสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 5 พ.ค. 2563 ]65
12 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 5 ก.พ. 2563 ]53
13 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 8 พ.ย. 2562 ]61
14 ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 17 ต.ค. 2562 ]54
15 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2562 ]68
16 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 30 ก.ค. 2562 ]60
17 ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 ]69
18 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 10 พ.ค. 2562 ]81
19 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]52
20 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่๑ (สมัยแรก) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 11 ก.พ. 2562 ]51
 
หน้า 1|2