องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕...[วันที่ 2021-02-17][ผู้อ่าน 1]
 
  กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ อบต.กุดจอก[วันที่ 2021-02-10][ผู้อ่าน 3]
 
  ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน[วันที่ 2021-01-29][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรมเก็บขยะมีพิษและขยะอันตราย ภายในหมู่บ้าน[วันที่ 2021-01-27][ผู้อ่าน 29]
 
  กิจกรรม ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ [วันที่ 2021-01-27][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรม นุ่งผ้าไทย หิ้วปิ่นโต ถือตะกร้า เก็บผักที่...[วันที่ 2021-01-22][ผู้อ่าน 14]
 
  .ตั้งจุดคัดกรอง ตลาดนัด บ้านหนองเซียงโข่ หมู่ที่ ๕[วันที่ 2021-01-20][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรม ๕ ส .[วันที่ 2021-01-07][ผู้อ่าน 37]
 
  ขอพรพระพรหมพระภูมิเจ้าที่[วันที่ 2021-01-06][ผู้อ่าน 45]
 
  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ....[วันที่ 2021-01-04][ผู้อ่าน 30]
 
  ศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...[วันที่ 2021-01-04][ผู้อ่าน 20]
 
  นำผลไม้ ขนมและนม และน้ำดื่ม มอบให้กับผู้เข้ารับการ...[วันที่ 2020-12-30][ผู้อ่าน 21]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22