องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...[วันที่ 2020-11-13][ผู้อ่าน 10]
 
  ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓[วันที่ 2020-11-09][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรม Kick off ตำบลต้นแบบ “น้อมนำแนวพระราชดำริขอ...[วันที่ 2020-10-26][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ [วันที่ 2020-10-26][ผู้อ่าน 11]
 
  ร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ...[วันที่ 2020-10-23][ผู้อ่าน 5]
 
  ณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย[วันที่ 2020-10-21][ผู้อ่าน 7]
 
  พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวัน...[วันที่ 2020-10-21][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสม...[วันที่ 2020-10-13][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรม...[วันที่ 2020-09-21][ผู้อ่าน 15]
 
  ส่งขยะอันตรายชุมชน ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอบัวใหญ่ [วันที่ 2020-09-16][ผู้อ่าน 115]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ [วันที่ 2020-09-10][ผู้อ่าน 96]
 
  กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล [วันที่ 2020-09-09][ผู้อ่าน 99]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21