องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  ทำความสะอาดภายในสำนักงาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 207]
 
  มอบถุงยีงชีพ ให้กลุ่มเสี่ยงสูงที่กักตัว[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 205]
 
  สมัยประชุมสมัยวิสามัญ ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 201]
 
  กิจกรรมNoGiftPolicy งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัล[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 235]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉ...[วันที่ 2022-02-11][ผู้อ่าน 133]
 
  นำส่งขยะอันตราย[วันที่ 2022-02-09][ผู้อ่าน 143]
 
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยซ่อมพื้นผิวถนนที่เป็นหลุม...[วันที่ 2022-02-09][ผู้อ่าน 145]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแร้ง ตั้งศาลพระภูมิ และศา...[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 226]
 
  ประชุมพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 172]
 
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้ประชุมประจำเดือน...[วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 150]
 
  กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมปุ๋ยหมัก โดยใช้ประโยชน์จาก...[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 129]
 
  ประกาศ ห้ามทิ้งขยะ และสิ่งปฏิกูลบริเวณที่สาธารณะ [วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 186]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36