องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)...[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 214]
 
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยซ่อมพื้นผิวถนนที่เป็นหลุม...[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 351]
 
  ประชุมสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ช่วงก...[วันที่ 2021-10-20][ผู้อ่าน 215]
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ...[วันที่ 2021-10-20][ผู้อ่าน 282]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริ...[วันที่ 2021-10-20][ผู้อ่าน 254]
 
  สุขสันต์วันเกิด[วันที่ 2021-10-15][ผู้อ่าน 227]
 
  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ...[วันที่ 2021-10-13][ผู้อ่าน 199]
 
  รับสมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันท...[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 193]
 
  ประชุมและซักซ้อม เจ้าหน้าที่รับสมัครรับเลือกตั้งฯ[วันที่ 2021-10-08][ผู้อ่าน 220]
 
  อบรมให้ความรู้ว่าที่ผู้สมัครนายก/สมาชิกอบต.เพื่อให...[วันที่ 2021-10-07][ผู้อ่าน 185]
 
  ประกาศ รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส...[วันที่ 2021-10-05][ผู้อ่าน 423]
 
  ถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร เนื่องจากครบวาระการดำรง...[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 297]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36