องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลกุดจอก เพื่อพิ...[วันที่ 2021-07-02][ผู้อ่าน 462]
 
  ประชุม ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุก...[วันที่ 2021-06-30][ผู้อ่าน 204]
 
  รวบรวม ขยะมีพิษและขยะอันตราย [วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 179]
 
  กิจกรรมการจัดการขยะมีพิษและขยะอันตรายภายในพื้นที่ต...[วันที่ 2021-06-23][ผู้อ่าน 260]
 
  ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านห...[วันที่ 2021-06-21][ผู้อ่าน 306]
 
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโคกเพ็ค หม...[วันที่ 2021-06-21][ผู้อ่าน 209]
 
  การจัดการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่1/2564[วันที่ 2021-06-18][ผู้อ่าน 185]
 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกุดจอก [วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 221]
 
  สุขสันต์วันเกิด "๑๓ มิถุนายน๒๕๖๔"[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 191]
 
  กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลาย และพ่นยาฆ่...[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 197]
 
  สวมใส่ผ้าไทย งดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โ...[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 263]
 
  ตั้งจุดคัดกรอง ตลาดนัดหนองเซียงโข่ [วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 191]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36