องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


กิจกรรมNoGiftPolicy งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัล


นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก รวมจำนวน ๓๕ คน ร่วมกิจกรรม NoGiftPolicy งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก" ขอขอบคุณในความปรารถนาดี และไมตรีจิตของทุกท่าน มา ณ ที่นี่ "
2023-02-24
2023-02-17
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-16
2023-01-14
2022-12-29
2022-12-22
2022-12-09
2022-12-09