องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ ประจำ...[วันที่ 2021-06-08][ผู้อ่าน 223]
 
  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์"มีแล้วแบ่งปัน" [วันที่ 2021-06-04][ผู้อ่าน 174]
 
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัสน์ ตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอ...[วันที่ 2021-06-02][ผู้อ่าน 186]
 
  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ๑๔ หมู่บ้าน[วันที่ 2021-06-01][ผู้อ่าน 379]
 
  รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 476]
 
  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เลี้ยงส่งข้าราชการ...[วันที่ 2021-05-27][ผู้อ่าน 203]
 
  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ประชุม ผ...[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 310]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕...[วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 199]
 
  ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงสูง ต่อการติดเชื้อ...[วันที่ 2021-05-03][ผู้อ่าน 196]
 
  สำรวความเสียหายบ้านเรือน คอกสัตว์ ยุ้งข้าว ผู้ประส...[วันที่ 2021-04-27][ผู้อ่าน 232]
 
  กิจกรรม Big cleaning day เพื่อป้องกันและลดการแพร่ร...[วันที่ 2021-04-26][ผู้อ่าน 186]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 221]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36