องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  Big Cleaning Day[วันที่ 2019-03-13][ผู้อ่าน 347]
 
  ร่วมรำบวงสรวงในพิธีเปิดงานประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ คร...[วันที่ 2019-03-04][ผู้อ่าน 489]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ[วันที่ 2019-03-04][ผู้อ่าน 930]
 
   ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้บริหาร ...[วันที่ 2019-03-02][ผู้อ่าน 316]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ที่ 1 ครั้ง ที่ 2 ประจำปี...[วันที่ 2019-02-15][ผู้อ่าน 347]
 
  โครงการ ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรม ในระดับพ...[วันที่ 2019-02-14][ผู้อ่าน 340]
 
  ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2562 [วันที่ 2019-01-14][ผู้อ่าน 366]
 
  กิจกรรมclick off ตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน แผนรณรงค์...[วันที่ 2019-01-09][ผู้อ่าน 526]
 
  กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์ รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม[วันที่ 2018-12-25][ผู้อ่าน 379]
 
  จุดบริการประชาชน ในเทศกาลปีใหม่ 2562[วันที่ 2018-12-23][ผู้อ่าน 373]
 
  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบ...[วันที่ 2018-12-05][ผู้อ่าน 424]
 
  อบต.กุดจอกร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม.ส.อบต....[วันที่ 2018-11-28][ผู้อ่าน 579]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28หน้า 29|30|31|32|33|34|35|36