องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดถนนสาธารณะรอบหมู่บ้านทั้...[วันที่ 2018-06-30][ผู้อ่าน 419]
 
  ทำความสะอาดหมู่บ้าน[วันที่ 2018-06-30][ผู้อ่าน 588]
 
  เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใส่สารเคมี...[วันที่ 2018-06-27][ผู้อ่าน 669]
 
  ฝึกอบรมอาชีพการทำไข่เค็มสมุนไพรและการทำปลาส้ม[วันที่ 2018-06-27][ผู้อ่าน 331]
 
  ร่วมรณรงค์ Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำคว...[วันที่ 2018-06-20][ผู้อ่าน 361]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด,ใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำและฉีดพ่นส...[วันที่ 2018-06-13][ผู้อ่าน 400]
 
  กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2018-06-11][ผู้อ่าน 646]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561[วันที่ 2018-06-08][ผู้อ่าน 366]
 
  ช่วยกันทำความสะอาดถนนสาธารณะรอบหมู่บ้าน และทำลายแห...[วันที่ 2018-06-02][ผู้อ่าน 1017]
 
  ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย [วันที่ 2018-06-02][ผู้อ่าน 596]
 
  กิจกรรม 5 ส.หมู่ที่ 6 บ้านหนองปรือ ตำบลกุดจอก [วันที่ 2018-05-18][ผู้อ่าน 404]
 
  ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ [วันที่ 2018-05-16][ผู้อ่าน 2074]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30หน้า 31|32|33|34|35|36