องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีผู้ได้รับผลกร...[วันที่ 2020-05-19][ผู้อ่าน 383]
 
  กองสวัสดิการสังคม อบต.กุดจอก ลงพื้นที่สำรวจผู้มีรา...[วันที่ 2020-05-18][ผู้อ่าน 251]
 
  "ตู้แบ่งรักปันสุข" เพื่อช่วยเหลือประชาชน[วันที่ 2020-05-18][ผู้อ่าน 261]
 
  ดกิจกรรม Big Cleaning Day :เก็บกวาดทั้งอำเภอ เพื่อ...[วันที่ 2020-05-15][ผู้อ่าน 307]
 
  ได้ออกสำรวจพื้นที่ป่าโคกบุลาว เพื่อติดเเผ่นป้ายทะ...[วันที่ 2020-05-13][ผู้อ่าน 260]
 
  นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุ...[วันที่ 2020-05-13][ผู้อ่าน 238]
 
   สนับสนุนกรวยจราจรเเละสัญญาณไฟไซเรน ให้กับหมู่บ้าน...[วันที่ 2020-05-08][ผู้อ่าน 250]
 
  ดำเนินกิจกรรม Kickoff Big Cleaning Day 5 ส. สู้โคว...[วันที่ 2020-05-08][ผู้อ่าน 287]
 
  กองช่าง ได้ออกควบคุมงานการเทถนนคอนกรีต คสล. ระหว่...[วันที่ 2020-05-08][ผู้อ่าน 263]
 
  กองช่างออกสำรวจร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและเจ้าของบ้าน ...[วันที่ 2020-05-06][ผู้อ่าน 244]
 
   นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก...[วันที่ 2020-05-05][ผู้อ่าน 337]
 
  คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2020-05-01][ผู้อ่าน 257]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36