องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย จัดกิ...[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 333]
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 347]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกุดจอก ครั้งที่ ๒/๒๕๖...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 273]
 
  กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง[วันที่ 2020-03-10][ผู้อ่าน 339]
 
  พิธีบวงสรวงดวงทิพย์วิญญาณท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๓[วันที่ 2020-03-09][ผู้อ่าน 344]
 
  เก็บขยะอันตรายภายในหมู่บ้าน [วันที่ 2020-03-04][ผู้อ่าน 318]
 
   ศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน และสนามเด็กเล่นสร้างปัญ...[วันที่ 2020-02-20][ผู้อ่าน 420]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักง...[วันที่ 2020-02-19][ผู้อ่าน 248]
 
  กิจกรรมเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ถนนสายหลัก ...[วันที่ 2020-02-18][ผู้อ่าน 575]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกพืชผักสวนคร...[วันที่ 2020-02-14][ผู้อ่าน 500]
 
  กิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์...[วันที่ 2020-02-13][ผู้อ่าน 267]
 
  กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day ) ณ บริ...[วันที่ 2020-02-12][ผู้อ่าน 704]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22หน้า 23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36