องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓[วันที่ 2020-11-09][ผู้อ่าน 315]
 
  กิจกรรม Kick off ตำบลต้นแบบ “น้อมนำแนวพระราชดำริขอ...[วันที่ 2020-10-26][ผู้อ่าน 335]
 
  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ [วันที่ 2020-10-26][ผู้อ่าน 424]
 
  ร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ...[วันที่ 2020-10-23][ผู้อ่าน 226]
 
  ณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย[วันที่ 2020-10-21][ผู้อ่าน 235]
 
  พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวัน...[วันที่ 2020-10-21][ผู้อ่าน 251]
 
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสม...[วันที่ 2020-10-13][ผู้อ่าน 232]
 
  โครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรม...[วันที่ 2020-09-21][ผู้อ่าน 232]
 
  ส่งขยะอันตรายชุมชน ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอบัวใหญ่ [วันที่ 2020-09-16][ผู้อ่าน 462]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ [วันที่ 2020-09-10][ผู้อ่าน 330]
 
  กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล [วันที่ 2020-09-09][ผู้อ่าน 371]
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน พนักงานข้า...[วันที่ 2020-09-08][ผู้อ่าน 237]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36