องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ...[วันที่ 2021-04-16][ผู้อ่าน 240]
 
  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ...[วันที่ 2021-04-16][ผู้อ่าน 281]
 
  โครงการให้ความรู้ทางการกฎหมายเเก่ประชาชน ประจำปีงบ...[วันที่ 2021-03-30][ผู้อ่าน 297]
 
  กิจกิรรมแสดงเจตจำนงค์ ในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณ...[วันที่ 2021-03-30][ผู้อ่าน 441]
 
  กองช่าง ดำเนินการปรับแต่งผิวจราจร พร้อมวางท่อระบาย...[วันที่ 2021-03-22][ผู้อ่าน 739]
 
  กองการศึกษาฯ เชิญผู้นำชุมชน และตัวแทนเยาวชน ตำบลกุ...[วันที่ 2021-03-22][ผู้อ่าน 305]
 
  "๑๘ มีนาคม วันท้องถิ่นไทย "นายกองค์การบริหารส่วนตำ...[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 257]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด ตัดหญ้า บริเวณวัดบ้านงิ้วใหม่ ห...[วันที่ 2021-03-05][ผู้อ่าน 573]
 
  ธนาคารกรุงไทย ตั้งจุดบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบ...[วันที่ 2021-03-03][ผู้อ่าน 236]
 
  ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕...[วันที่ 2021-02-17][ผู้อ่าน 209]
 
  กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ อบต.กุดจอก[วันที่ 2021-02-10][ผู้อ่าน 572]
 
  ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน[วันที่ 2021-01-29][ผู้อ่าน 329]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38