องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  กิจกรรมเก็บขยะมีพิษและขยะอันตราย ภายในหมู่บ้าน[วันที่ 2021-01-27][ผู้อ่าน 304]
 
  กิจกรรม ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ [วันที่ 2021-01-27][ผู้อ่าน 246]
 
  กิจกรรม นุ่งผ้าไทย หิ้วปิ่นโต ถือตะกร้า เก็บผักที่...[วันที่ 2021-01-22][ผู้อ่าน 225]
 
  .ตั้งจุดคัดกรอง ตลาดนัด บ้านหนองเซียงโข่ หมู่ที่ ๕[วันที่ 2021-01-20][ผู้อ่าน 505]
 
  กิจกรรม ๕ ส .[วันที่ 2021-01-07][ผู้อ่าน 234]
 
  ขอพรพระพรหมพระภูมิเจ้าที่[วันที่ 2021-01-06][ผู้อ่าน 242]
 
  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ....[วันที่ 2021-01-04][ผู้อ่าน 245]
 
  ศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...[วันที่ 2021-01-04][ผู้อ่าน 222]
 
  นำผลไม้ ขนมและนม และน้ำดื่ม มอบให้กับผู้เข้ารับการ...[วันที่ 2020-12-30][ผู้อ่าน 235]
 
  จุดคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COV...[วันที่ 2020-12-28][ผู้อ่าน 280]
 
  ตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณภูมิและลงทะเบียนเข้า -ออก เพื...[วันที่ 2020-12-23][ผู้อ่าน 466]
 
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...[วันที่ 2020-11-13][ผู้อ่าน 331]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36