องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่...[วันที่ 2020-08-07][ผู้อ่าน 308]
 
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห...[วันที่ 2020-07-28][ผู้อ่าน 231]
 
  โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับก...[วันที่ 2020-07-23][ผู้อ่าน 245]
 
  ร่วมกิจกรรม ขุดบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง [วันที่ 2020-07-17][ผู้อ่าน 290]
 
  กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ [วันที่ 2020-07-17][ผู้อ่าน 226]
 
  สำรวจพื้นที่ป่าโคกบุลาว ตามโครงการ อพ.สธ.[วันที่ 2020-07-15][ผู้อ่าน 246]
 
  ประชุมพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓[วันที่ 2020-07-13][ผู้อ่าน 304]
 
  กิจกรรม งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว...[วันที่ 2020-07-10][ผู้อ่าน 336]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกุดจอก ภาคเรียนที่ ๑/...[วันที่ 2020-07-09][ผู้อ่าน 249]
 
  ดำเนินการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออ...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 264]
 
  ดำเนินกิจกรรม ขุดลอกคลอง ทำความสะอาดแหล่งน้ำ คู คล...[วันที่ 2020-06-26][ผู้อ่าน 470]
 
  ร่วมโครงการ ขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ...[วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 395]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36