องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกพืชผักสวนคร...[วันที่ 2020-04-29][ผู้อ่าน 311]
 
  ออกสำรวจพื้นที่ป่าโคกบุลาว เพื่อติดเเผ่นป้ายทะเบีย...[วันที่ 2020-04-29][ผู้อ่าน 236]
 
  กองสวัสดิการสังคม ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย หน้ากากผ...[วันที่ 2020-04-29][ผู้อ่าน 250]
 
  ตัวเเทนสมาคมคนตาบอด นครราชสีมา ได้มอบหน้ากากอนามัย...[วันที่ 2020-04-27][ผู้อ่าน 226]
 
  ออกสำรวจพื้นที่ป่าโคกบุลาว ต.กุดจอก เพื่อติดเเผ่นป...[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 411]
 
  จัดตั้งถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) สำหรับทิ้งหน้ากาก...[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 632]
 
  กิจกรรมงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้า...[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 304]
 
  กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้[วันที่ 2020-04-15][ผู้อ่าน 410]
 
  ประชุมคณะทำงานคัดกรองอำเภอ คณะทำงานคัดกรองหมู่บ้าน...[วันที่ 2020-04-13][ผู้อ่าน 276]
 
  กิจกรรมแจกหน้ากากผ้า ให้ประชาชนสวมใส่[วันที่ 2020-04-09][ผู้อ่าน 262]
 
  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสCOVI...[วันที่ 2020-04-07][ผู้อ่าน 979]
 
  ครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...[วันที่ 2020-04-07][ผู้อ่าน 272]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36