องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 186]
 
  กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)...[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 130]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนสปสช.ตำบลกุดจอก [วันที่ 2022-01-06][ผู้อ่าน 200]
 
  กิจกรรม Kick off [วันที่ 2022-01-06][ผู้อ่าน 187]
 
  นายอำเภอประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก...[วันที่ 2022-01-04][ผู้อ่าน 286]
 
  ตั้งด่านชุมชนและจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกัน...[วันที่ 2021-12-29][ผู้อ่าน 214]
 
  ร่วมกันเลี้ยงศาล พระพรหม ศาลพระภูมิและศาลตายาย เพื...[วันที่ 2021-12-28][ผู้อ่าน 202]
 
  ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสม...[วันที่ 2021-12-28][ผู้อ่าน 217]
 
  ร่วมพิธีบวงสรวงดวงทิพย์วิญญาณท้าวสุรนารีและพิธีเปล...[วันที่ 2021-12-27][ผู้อ่าน 192]
 
   ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลพระภูมิ อบต.กุดจอก[วันที่ 2021-12-27][ผู้อ่าน 184]
 
   กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกิน[วันที่ 2021-12-22][ผู้อ่าน 143]
 
  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ป...[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 160]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36