องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์ฏารบริหารส่วนตำบลกุดจอก


วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

2023-02-24
2023-02-17
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-16
2023-01-14
2022-12-29
2022-12-22
2022-12-09
2022-12-09