องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อรายงานสถานการณ์เงินประจำปี ๒๕๖๖ และชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

2023-02-24
2023-02-17
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-16
2023-01-14
2022-12-29
2022-12-22
2022-12-09
2022-12-09