องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ตั้งด่านชุมชนและจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖


อบต.กุดจอก ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อปพร.อสม. และเจ้าหน้าที่ อบต. ตั้งด่านชุมชนและจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ จุดบริการประชาชนบ้านงิ้วใหม่ หมู่ ๑ ตำบลกุดจอก
2023-02-24
2023-02-17
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-16
2023-01-14
2022-12-29
2022-12-22
2022-12-09
2022-12-09