องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕


วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ชั้น ๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เพื่อรายงานสถานการณ์เงินประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ สรุปปิดงบประมาณปี ๒๕๖๕ และนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการฯจากคณะกรรมการฯ

2023-02-24
2023-02-17
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-16
2023-01-14
2022-12-29
2022-12-22
2022-12-09
2022-12-09