องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


รณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลาย ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดจอก


วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. อบต.กุดจอก อำเภอบัวใหญ่ ร่วมกับ กลุ่ม อสม. หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดจอก รณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลาย ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดจอก ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"

2023-02-24
2023-02-17
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-16
2023-01-14
2022-12-29
2022-12-22
2022-12-09
2022-12-09