องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ อบรมฯ [ 14 มี.ค. 2566 ]1
2 นักพัฒนาชุมชน อบรมโครงการฝึกอบรมฯ [ 3 มี.ค. 2566 ]7
3 บุคลากกองการศุึกษาฯเข้ารับการฝึกอบรม [ 13 ก.พ. 2566 ]2
4 แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับที่ ๓ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๖ [ 12 ม.ค. 2566 ]10
5 บุคลากกองการศุึกษาฯเข้ารับการฝึกอบรม (นักวิชาการศึกษา) [ 14 พ.ย. 2565 ]2
6 บุคลากกองช่างเข้ารับการฝึกอบรม [ 1 พ.ย. 2565 ]2
7 กองการศึกษา เข้ารัลการฝึกอบรม [ 26 ต.ค. 2565 ]1
8 บุคลากร กองคลัง เข้ารับการฝึกอบรม วันที่8-11 ธันวาคม 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]1
9 บุคลากรสำนักปลัดเข้ารับการฝึกอบรม (นักทรัพยากรบุคคล) [ 18 ต.ค. 2565 ]1
10 แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 28 เม.ย. 2565 ]24
11 บุคลากร กองคลังและกองช่าง เข้ารับการฝึกอบรมฯ [ 25 มี.ค. 2565 ]26
12 บุคลากร กองช่าง เข้ารับการฝึกอบรมฯ [ 25 มี.ค. 2565 ]26
13 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๓) [ 24 มี.ค. 2565 ]24
14 โครงการอบรมหลักสูตร บทบาทอำนาจหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ศึกษาการชี้มูลความผิดของหน่วยงาน ปปช.และสตง. [ 24 ก.พ. 2565 ]25
15 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๒) [ 23 ก.พ. 2565 ]25
16 การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีใหม่ [ 24 ม.ค. 2565 ]51
17 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึง เมษายน ๒๕๖๕ ) [ 22 ธ.ค. 2564 ]23