องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.66 [ 2 มี.ค. 2566 ]4
2 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]7
3 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.65 [ 3 ม.ค. 2566 ]9
4 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.65 [ 6 ธ.ค. 2565 ]13
5 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.65 [ 1 พ.ย. 2565 ]24
6 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]3
7 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.65 [ 3 ต.ค. 2565 ]23
8 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.65 [ 5 ก.ย. 2565 ]24
9 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.65 [ 10 ส.ค. 2565 ]25
10 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.65 [ 6 ก.ค. 2565 ]26
11 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]24
12 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.65 [ 3 พ.ค. 2565 ]25
13 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค..65 [ 5 เม.ย. 2565 ]24
14 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.65 [ 7 มี.ค. 2565 ]28
15 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค..65 [ 4 ก.พ. 2565 ]26
16 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.64 [ 5 ม.ค. 2565 ]25
17 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย..64 [ 7 ธ.ค. 2564 ]50
18 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค..64 [ 5 พ.ย. 2564 ]26
19 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]24
20 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.64 [ 1 ก.ย. 2564 ]24
 
หน้า 1|2|3|4