องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศฝช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2565 ]2
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ต.ค. 2565 ]2
3 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ต.ค. 2565 ]2
4 ประกาศ เรื่องแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 26 ต.ค. 2564 ]28
5 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๖๖๕ [ 25 ต.ค. 2564 ]27
6 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 27 ต.ค. 2563 ]23
7 แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 ต.ค. 2563 ]24
8 แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ [ 16 ต.ค. 2562 ]24
9 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 15 ต.ค. 2562 ]25
10 ประกาศเรื่องแผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]32
11 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 18 ต.ค. 2561 ]26
12 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2561 [ 27 ต.ค. 2560 ]24