องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ประกาศ / คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]65
2 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กุดจอก สมัยประชุม สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]59
3 การแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 14 ม.ค. 2565 ]70
4 คำสั่งอำเภอบัวใหญ่ เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 12 ม.ค. 2565 ]65
5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการสภา [ 11 ม.ค. 2565 ]404
6 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 4 ม.ค. 2565 ]61
7 ประกาศ การคัดเลือกและแต่งตั้งเลขานุุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 4 ม.ค. 2565 ]70
8 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 4 ม.ค. 2565 ]74
9 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]59
10 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ช่วยเหลืองานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 4 ม.ค. 2565 ]144
11 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 14 ส.ค. 2564 ]68
12 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ [ 9 ส.ค. 2564 ]63
13 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 2 ส.ค. 2564 ]60
14 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 3 พ.ค. 2564 ]38
15 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.กุดจอก [ 26 มี.ค. 2564 ]64
16 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]56
17 ประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 23 พ.ย. 2563 ]66
18 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 29 ต.ค. 2563 ]52
19 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]50
20 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติ อบต.ที่ออกตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 [ 10 ส.ค. 2563 ]66
 
หน้า 1|2