องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) [ 20 ธ.ค. 2565 ]9
2 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดิอน) [ 4 ต.ค. 2564 ]28
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกประจำปี ๒๕๖๓(รอบ ๑๒เดือน) [ 1 ต.ค. 2563 ]17
4 ข้อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]22
5 ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี [ 2 เม.ย. 2562 ]21
6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]43