องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 14 ก.พ. 2566 ]3
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 9 ก.พ. 2566 ]9
3 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2565 ]27
4 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]26
5 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]24
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2565 ]23
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 ก.พ. 2565 ]23
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกครั้งแรก [ 11 ม.ค. 2565 ]26
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 ก.ย. 2564 ]21
10 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 18 ส.ค. 2564 ]21
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 24 พ.ค. 2564 ]23
12 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 เม.ย. 2564 ]23
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 22 ก.พ. 2564 ]48
14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2564 ]21
15 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]26
16 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]20
17 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]24
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 18 มิ.ย. 2563 ]23
19 รายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญที่ ๑ (สมัยแรก) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 พ.ค. 2563 ]22
20 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2563 ]22
 
หน้า 1|2