องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฎิบัติงานนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ [ 1 ก.พ. 2566 ]6
2 คู่มือปฎิบัติงานนักวิชาการเกษตร [ 22 ธ.ค. 2565 ]10
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 4 ต.ค. 2564 ]25
4 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ สำนักงานปลัด [ 27 เม.ย. 2563 ]24
5 คู่มือปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักปลัด [ 22 เม.ย. 2563 ]25
6 คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งครู หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.บ้านหนองเซียงโข่ [ 1 พ.ค. 2562 ]70
7 คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งครู หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.บ้านโคกเพ็ด [ 1 พ.ค. 2562 ]53
8 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 พ.ค. 2562 ]24
9 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ [ 16 ต.ค. 2561 ]25
10 คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 16 ต.ค. 2561 ]24
11 คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 8 ส.ค. 2561 ]22
12 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 1 พ.ค. 2561 ]35
13 คู่มือการปฎิบัติงานด้านพัสดุ [ 1 พ.ค. 2561 ]23
14 คู่มือ การขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 [ 6 พ.ย. 2560 ]24
15 คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ [ 6 พ.ย. 2560 ]25
16 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 18 ต.ค. 2560 ]50