องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 4 ต.ค. 2564 ]50
2 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ สำนักงานปลัด [ 27 เม.ย. 2563 ]50
3 คู่มือปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักปลัด [ 22 เม.ย. 2563 ]48
4 คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งครู หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.บ้านหนองเซียงโข่ [ 1 พ.ค. 2562 ]61
5 คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งครู หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.บ้านโคกเพ็ด [ 1 พ.ค. 2562 ]71
6 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 พ.ค. 2562 ]45
7 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ [ 16 ต.ค. 2561 ]48
8 คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 16 ต.ค. 2561 ]45
9 คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 8 ส.ค. 2561 ]49
10 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 1 พ.ค. 2561 ]51
11 คู่มือการปฎิบัติงานด้านพัสดุ [ 1 พ.ค. 2561 ]47
12 คู่มือ การขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 [ 6 พ.ย. 2560 ]91
13 คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ [ 6 พ.ย. 2560 ]45
14 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 18 ต.ค. 2560 ]58