องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งเวียน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 4 ต.ค. 2565 ]9
2 แจ้งเวียน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]9
3 แจ้งเวียน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]8
4 ประกาศกำหนดเวลาการมาปฎิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]3
5 แจ้งเวียน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2565 ]9
6 แจ้งเวียนผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 22 เม.ย. 2565 ]23
7 คำสั่ง เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ เมษายน ๒๕๖๕) [ 11 เม.ย. 2565 ]23
8 คำสั่ง เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ เมษายน ๒๕๖๕) [ 11 เม.ย. 2565 ]24
9 คำสั่ง เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ เมษายน ๒๕๖๕) [ 11 เม.ย. 2565 ]22
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]22
11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]24
12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางก่อนศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]21
13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]50
14 ประกาศการกำหนดเวลาการมาปฎิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]23
15 ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2564 ]22