องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ [ 24 พ.ย. 2565 ]20
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ [ 23 มิ.ย. 2565 ]24
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่่น องค์การบริหารส้่วนตำบลกุดจอก [ 20 ต.ค. 2564 ]26
4 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 19 ต.ค. 2564 ]23
5 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 29 ก.ย. 2564 ]26
6 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 20 ก.ย. 2564 ]25
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]26
8 แผนพัฒนาสี่ปี 61-64 [ 8 ก.ย. 2560 ]22