องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
 
บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
    วันที่ลงข่าว
: 23 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ