องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]3
2 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]10
3 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2566 ]10
4 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต. ประจำเดือน พ.ย.๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]12
5 สรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ [ 4 พ.ย. 2565 ]10
6 รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]26
7 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]14
8 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.ย. 2565 ]23
9 รายงานสรุปความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]25
10 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ [ 4 ก.ค. 2565 ]24
11 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ณ จุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 15 มิ.ย. 2565 ]24
12 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ [ 6 พ.ค. 2565 ]26
13 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ในการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]24
14 รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]24
15 รายงานผลความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.พ. 2565 ]22
16 รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดบริการ แบต.กุดจอก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2565 ]24
17 รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือน พ.ย.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]24
18 รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]24
19 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 4 ต.ค. 2564 ]23
20 ประกาศ เรื่อง สรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ของ อบต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 4 ต.ค. 2564 ]27
 
หน้า 1|2|3