องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  ร่วมแจกหน้ากากอนามัย กับทีมครู ก.อสม.ตำบลกุดจอก พร...[วันที่ 2020-03-23][ผู้อ่าน 271]
 
  ตั้งจุดคัดกรอง มีเจ้าหน้าที่คัดกรอง เจ้าหน้าที่มาท...[วันที่ 2020-03-20][ผู้อ่าน 675]
 
  ทีมครู ก.อสม.ตำบลกุดจอก พร้อมผู้นำชุมชน ได้แจกหน้า...[วันที่ 2020-03-20][ผู้อ่าน 344]
 
  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย จัดกิ...[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 476]
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 384]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกุดจอก ครั้งที่ ๒/๒๕๖...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 295]
 
  กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง[วันที่ 2020-03-10][ผู้อ่าน 404]
 
  พิธีบวงสรวงดวงทิพย์วิญญาณท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๓[วันที่ 2020-03-09][ผู้อ่าน 380]
 
  เก็บขยะอันตรายภายในหมู่บ้าน [วันที่ 2020-03-04][ผู้อ่าน 343]
 
   ศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน และสนามเด็กเล่นสร้างปัญ...[วันที่ 2020-02-20][ผู้อ่าน 444]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักง...[วันที่ 2020-02-19][ผู้อ่าน 272]
 
  กิจกรรมเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ถนนสายหลัก ...[วันที่ 2020-02-18][ผู้อ่าน 755]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24หน้า 25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38