องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  กิจกรรมแจกหน้ากากผ้า ให้ประชาชนสวมใส่[วันที่ 2020-04-09][ผู้อ่าน 297]
 
  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสCOVI...[วันที่ 2020-04-07][ผู้อ่าน 1112]
 
  ครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...[วันที่ 2020-04-07][ผู้อ่าน 302]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประ...[วันที่ 2020-04-07][ผู้อ่าน 296]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2020-04-03][ผู้อ่าน 651]
 
  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือพนัก...[วันที่ 2020-04-03][ผู้อ่าน 302]
 
  วันที่ 2 เมษายน 2563 ประชุมพนักงานประจำเดือนเมษายน...[วันที่ 2020-04-02][ผู้อ่าน 281]
 
  กิจกรรมแจกหน้ากากผ้า ให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ[วันที่ 2020-04-01][ผู้อ่าน 296]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคาร ...[วันที่ 2020-03-31][ผู้อ่าน 343]
 
  ตั้งจุดคัดกรองบุคคล เจ้าหน้าที่ และ ผู้มาติดต่อราช...[วันที่ 2020-03-27][ผู้อ่าน 506]
 
  ร่วมกันเย็บหน้ากากอนามัย และนำไปถวาย พระสงฆ์ จำนวน...[วันที่ 2020-03-25][ผู้อ่าน 537]
 
  ออกตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารตามคำสั่งจังหวัดนครราชสี...[วันที่ 2020-03-25][ผู้อ่าน 825]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23หน้า 24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38