องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์


รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ