องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) [ 10 เม.ย. 2567 ]3
2 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]81
3 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 20 ต.ค. 2566 ]1
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศฝช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2565 ]36
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ต.ค. 2565 ]44
6 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ต.ค. 2565 ]24
7 ประกาศ เรื่องแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 26 ต.ค. 2564 ]62
8 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๖๖๕ [ 25 ต.ค. 2564 ]56
9 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 27 ต.ค. 2563 ]53
10 แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 ต.ค. 2563 ]57
11 แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ [ 16 ต.ค. 2562 ]52
12 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 15 ต.ค. 2562 ]58
13 ประกาศเรื่องแผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]57
14 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 18 ต.ค. 2561 ]56
15 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2561 [ 27 ต.ค. 2560 ]53