องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น.

ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่อประกอบพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

1.ประเภทงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 14 โครงการ

2.ประเภทงานหินคลุก จำนวน 3 โครงการ

3.ประเภทงานถนนดิน จำนวน 2 โครงการ

4.ประเภทเเหล่งน้ำ จำนวน 2 โครงการ

5.ประเภทงานก่อสร้างผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ

2024-06-21
2024-05-17
2024-05-14
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-15
2024-02-21