องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดเล็ก


วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา๐๙.๐๐น. องค์การบริหารส่งนตำบลกุดจอก จัดประชุมแนวทางการดำเนินโครงการชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดเล็ก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก โดยเชิญผู้นำชุมชน/ประชาคม ทุกหมู่บ้านร่วมประชุมฯ

2024-06-21
2024-05-17
2024-05-14
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-15
2024-02-21