องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ตั้งด่านชุมชนและจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖


อบต.กุดจอก ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อปพร.อสม. และเจ้าหน้าที่ อบต. ตั้งด่านชุมชนและจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ จุดบริการประชาชนบ้านงิ้วใหม่ หมู่ ๑ ตำบลกุดจอก
2024-05-14
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-15
2024-02-21
2024-02-14
2024-02-05