องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ พร้อมมอบถุงย...[วันที่ 2018-08-23][ผู้อ่าน 387]
 
  Big Cleaning Day[วันที่ 2018-08-08][ผู้อ่าน 437]
 
  จิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"[วันที่ 2018-07-20][ผู้อ่าน 397]
 
  โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา "เพื่อมอบหนังสือให...[วันที่ 2018-07-09][ผู้อ่าน 585]
 
  ดำเนินการแจกจ่ายวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [วันที่ 2018-07-05][ผู้อ่าน 427]
 
  พ่นสารเคมีกำจัดยุง และทำความสะอาด บ้านผู้ป่วยโรคไข...[วันที่ 2018-07-04][ผู้อ่าน 508]
 
  กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านผู้ป่วยเป็นโร...[วันที่ 2018-06-30][ผู้อ่าน 567]
 
  ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดถนนสาธารณะรอบหมู่บ้านทั้...[วันที่ 2018-06-30][ผู้อ่าน 445]
 
  ทำความสะอาดหมู่บ้าน[วันที่ 2018-06-30][ผู้อ่าน 634]
 
  เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใส่สารเคมี...[วันที่ 2018-06-27][ผู้อ่าน 748]
 
  ฝึกอบรมอาชีพการทำไข่เค็มสมุนไพรและการทำปลาส้ม[วันที่ 2018-06-27][ผู้อ่าน 351]
 
  ร่วมรณรงค์ Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำคว...[วันที่ 2018-06-20][ผู้อ่าน 383]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32หน้า 33|34|35|36|37|38|39