องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
   ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน [วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 204]
 
  เปิดหมู่บ้าน บ้านโนนแดง หลังจากการปิดหมู่บ้านซึ่งเ...[วันที่ 2021-07-26][ผู้อ่าน 238]
 
  ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.๑๒ บ้านกุดจอก(สายกุดจอก -ดอนฆ...[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 257]
 
  ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.๑๑ บ้านดอนหัน(ทิศเหนือหมู่บ้า...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 354]
 
  ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ผู้ถูกสั่งก...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 205]
 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ( ...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 216]
 
  ลงพื้นที่กลุ่มเสี่ยงสูง บ้านโนนแดง ม.๑๔ พร้อมมอบเค...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 277]
 
  ตั้งจุดตรวจทางเข้า -ออก หมู่บ้าน จำนวน ๓ จุด ในพื้...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 204]
 
  ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ และให้ความรู้เรื่องมาตรการในก...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 213]
 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ( ...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 239]
 
  ร่วมด้วยช่วยกัน จัดเครื่องอุโภค บริโภค ให้กับพี่น้...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 240]
 
  กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด แสดงถึงความรัก ความสามัคคี[วันที่ 2021-07-09][ผู้อ่าน 212]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38