องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ยกย่องบุคคลต้นแบบ


โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศ ย่องย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ