องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์


รายงานผลการ้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการ้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ