องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่


แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ