องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ