องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 
ระเบียบวาระการประชุม
ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ